Naše webové stránky používají, za účelem zlepšení uživatelského komfortu, vyhodnocování návštěvnosti a optimalizaci marketingových aktivit, tzv. cookies. Používáním našich webových stránek s užitím cookies souhlasíte. Více informací

Zanech nám svůj kontakt a my se Ti co nevidět ozveme.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Údaje poskytnuté uchazečem v reakci na nabídku konkrétní pracovní pozice jsou zpracovávány společností Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 613 29 266, se sídlem Modletice 135, 25101 Říčany u Prahy, zapsaná v OR vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346 (dále jen „Správce“), pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici, nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne odeslání osobních údajů. Jestliže uchazeč souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v databázi uchazečů o zaměstnání vedené Správcem i pro účely budoucích pracovních nabídek, vyžaduje Správce udělení zvláštního souhlasu. Zásady zpracování osobních údajů Správcem a poučení o právech Subjektů údajů jsou dostupné v sekci Ochrana osobních údajů na webových stránkách Správce www.dpd.cz. Pro informace o zpracování osobních údajů je rovněž možné kontaktovat Správce na e-mailové adrese osobniudaje@dpd.cz.

Údaje poskytnuté uchazečem v reakci na nabídku konkrétní pracovní pozice jsou zpracovávány společností Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 613 29 266, se sídlem Modletice 135, 25101 Říčany u Prahy, zapsaná v OR vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346 a jejími smluvními partnery (dále je „Společní správci“), pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici, nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne odeslání osobních údajů. Společní správci prohlašují, že kontaktním místem pro Subjekty údajů při výkonu jejich práv je společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 613 29 266, se sídlem Modletice 135, 25101 Říčany u Prahy, zapsaná v OR vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346. Uchazeč je srozuměn s tím, že pro uvedené účely může být kontaktován kterýmkoli ze Společných správců.
Jestliže uchazeč souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v databázi uchazečů o zaměstnání vedené Společnými správci i pro účely budoucích pracovních nabídek, vyžadují Společní správci udělení zvláštního souhlasu. Zásady zpracování osobních údajů Správcem a poučení o právech Subjektů údajů jsou dostupné v sekci Ochrana osobních údajů na webových stránkách Správce www.dpd.cz. Pro informace o zpracování osobních údajů je rovněž možné kontaktovat Správce na e-mailové adrese osobniudaje@dpd.cz.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro jinou vhodnou pozici
Udělením souhlasu potvrzuji, že společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 613 29 266, se sídlem Modletice 135, 25101 Říčany u Prahy, zapsaná v OR vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346 (dále jen „Správce“), bude zpracovávat mé osobní údaje poskytnuté v rámci mojí reakce na inzerci pracovní pozice, pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního uchazeče o zaměstnání u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailové adresy osobniudaje@dpd.cz. Zásady zpracování osobních údajů Správcem a poučení o právech Subjektů údajů jsou dostupné v sekci Ochrana osobních údajů na webových stránkách Správce www.dpd.cz. Pro informace o zpracování osobních údajů je rovněž možné kontaktovat Správce na e-mailové adrese osobniudaje@dpd.cz.

Udělením souhlasu potvrzuji, že společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 613 29 266, se sídlem Modletice 135, 25101 Říčany u Prahy, zapsaná v OR vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346 a její smluvní partneři (dále jen „Společní správci“), budou zpracovávat mé osobní údaje poskytnuté v rámci mojí reakce na inzerci pracovní pozice, pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního uchazeče o zaměstnání u kteréhokoli ze Společných správců. Souhlas uděluji na dobu 3 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailové adresy osobniudaje@dpd.cz. Společní správci prohlašují, že kontaktním místem pro Subjekty údajů při výkonu jejich práv je společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 613 29 266, se sídlem Modletice 135, 25101 Říčany u Prahy, zapsaná v OR vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346. Zásady zpracování osobních údajů Správcem a poučení o právech Subjektů údajů jsou dostupné v sekci Ochrana osobních údajů na webových stránkách Správce www.dpd.cz. Pro informace o zpracování osobních údajů je rovněž možné kontaktovat Správce na e-mailové adrese osobniudaje@dpd.cz.